جامعة حورس, تؤمن أن الأحلام يمكن أن تتحقق وليس هناك مستحيل 

كلية الهندسة

  • Home
  • متطلبات التخرج
  • تخصص الهندسة الكهربية
  • هندسة القوى الكهربية

هندسة القوى الكهربية

طباعة البريد الإلكتروني

 اجبارى
 Code  Course title  Cr.Hrs  Prerequisite
   Total Credit Hrs  39  
 BAS 311  Mathematics 5  3  BAS 211
 BAS 312  Mathematics 6  3  BAS 311
 MPE 361  Thermal & Hydraulic Machines  3  
 EPE 321  Electrical Power 2  3  EPE 221
 EPE 421  Power System Analysis  3  EPE 321
 EPE 422  Power System Planning & Quality  3  EPE 421
 EPE 344  High Voltage Engineering  3  EPE 141
 EPE 341  Electrical Machines 1  3  EPE 241
 EPE 441  Electrical Machines 2  3  EPE 341
 EPE 443  Applications of Power Electronics  3  EPE 361
 EPE 444  Protection systems  3  EPE 421
 EPE 491  Project 1  2  *
 EPE 492  Project 2  4  EPE 491

 

*The Student should finish 120 Cr.Hrs including all 0 , 1,  and 2 levels

اختيارى أ
 Code  Course title  Cr.Hrs Prerequisite 
   Select 12 Credit Hrs.    
 EPE 451  Transients in Power Systems  3  
 EPE 452  Electrical Traction  3  
 EPE 453  Distribution System Engineering  3  
 EPE 333  Renewable Energy Systems  3  
 EPE 334  Special Electrical Machines  3  
 EPE 454  Power System Operation & Control  3  
 EPE 455  Electrical Machines Control  3  
 MPE 471  Nuclear Power Plants  3